Adgang til din lyd - vores ansvar!

Mennesker, der har en hørenedsættelse, kan få oplevelsen af at være udelukket fra dele af den verden, som almindeligt hørende mennesker deltager i. Høreteknik kan skabe en åbning til din verdens vigtige lyde!

Det er ikke alle mennesker med hørenedsættelse, der er klar over, at der findes høretekniske hjælpemidler til en lang række af livets situationer, hvor lyd er afgørende for kommunikationen med andre mennesker.

Det er også langt fra alle virksomheder og offentlige institutioner der er bevidste om, at de kan gøre en meget stor forskel for mennesker med høretab. Med forholdsvist simple tiltag kan den vigtigste lyd i det offentlige rum gøres tilgængelig for de mange mennesker, der bruger høreapparat eller CI.

Det er Tonax erklærede mål at arbejde for, at mennesker med høretab indgår naturligt i kommunikation med andre mennesker, i sociale- og arbejdsmæssige sammenhænge - og at virksomheder, butikker og offentlige institutioner indretter sig således, at mennesker med høretab kan deltage aktivt i det offentlige rum.

Vi samarbejder med kommuner i hele landet om at skabe adgang til lyd for mennesker med høretab i deres hjem, skoler og på deres arbejdspladser. Og vi samarbejder med Undervisningsministeriet,  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om at studerende på landets privatskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser får den nødvendige høretekniske understøttelse til at gennemføre deres uddannelse.

Vi oplever meget ofte, at en høreteknisk løsning er helt afgørende for, at en studerende kan gennemføre sin uddannelse, eller at en aktivt arbejdende kan udføre og fastholde sit job.

Vi ser det derfor som vores fornemmeste ansvar at hjælpe med at finde den helt rigtige høretekniske løsning - også hvis situationen er special eller atypisk! Vi er gode til at finde innovative løsninger!

Din kurv

Kurven er tom...