Løsninger til praktiksituationer

Hvis dit studie indeholder praktikperioder, så er du berettiget til at få bevilget hjælpemidler stillet til rådighed af Undervisningsministeriet under din praktik. Praktikken er en meget væsentlig del af dit studie, og du får kun fuldt udbytte af din praktik, hvis du er i stand til at have en god dialog med din praktikvejleder og dine arbejdskolleger og kan høre, hvad de siger til dig. Tonax har i mange år hjulpet landets uddannelsesinstitutioner med at sikre at døve studerende og studerende med hørenedsættelse får den nødvendige høretekniske hjælp i enhver tænkelig praktiksituation. Læs mere her og kontakt os omkring din specifikke praktik, så du får det maksimale ud af praktikundervisningen fra første til sidste praktikdag.

Undervisningsministeriet støtter din praktik, så du kan få bevilget høretekniske hjælpemidler til dit praktikforløb. Der findes høretekniske hjælpemidler og lydsystemer til så godt som alle praktik / arbejdssituationer:

 • Mødesituationer på praktikpladsen
 • Kommunikationssituationer med kunder eller klienter fx i butik eller klinik
 • Personkald til diverse arbejdssituationer så som plejehjem, hospital, gartneri, landbrug mm.
 • Advarsel via lyd, blink eller vibration til diverse praktiksituationer så som advarsel om trafik i lagerhal, advarsel om kunder i butikken eller vognmands afhentning af varer osv.
 • Lydforstærkning ved kundebetjening i kasse, reception eller i udvalgte butiksarealer
 • Lydforstærkning af elevers stemmer i undervisningssituationer til pædagogstuderende, lærerstuderende mfl.
 • osv.

Produkterne, som Underviningsministeriet bevilger er for eksempel:

 • Høreværn
 • Landmobilradio
 • Kommunikationsudstyr
 • Personsøger/personkald med varsling via vibration, lys eller forstærket lyd
 • Varslingssystem til ovne i bageri eller restauration
 • Kommunikationssystem til kundebetjening ved skranke, reception, butik eller lign.
 • Headset-løsninger til telefoni
 • System til diktafonindspilning
 • Forstærkerstetoskop med mulighed for visuel illustration på computerskærm

Fortæl os om din specifikke praktiksituation, så hjælper med at finde den helt rigtige løsning. Vi guider også dig og dit uddannelsessted vedrørende ansøgning og bevilling hos Undervisningsministeriet, SPS.

Kontakt vores administration på tlf. 86898029 eller info@tonax.dk

 

Din kurv

Kurven er tom...