APD og Koncentrationsvanskeligheder - med eller uden diagnose

I de allerfleste klasser er der én eller flere elever, som har koncentrationsvanskeligheder. APD er en af de udfordringer, som Tonax oplever et stigende antal henvendelser omkring. Elever med APD eller andre udfordringer kan have stor hjælp af høreteknisk udstyr - og for elever i de frie grundskoler, på efterskoler og i ungdomsuddannelser er der mulighed for bevilling af udstyr fra Undervisningsministeriet.

APD er en forkortelse for Auditory Processing Disorder. Når en person har APD fungerer hørelsen faktisk, som den skal. Men den auditive modalitet har vanskeligheder, og dermed får hjernen ikke det input, den skal have for at kunne bearbejde og tolke, hvad der bliver sagt. Talesprogets forskellige lyde og støjen fra omgivelserne bliver ”mudret sammen”, inden de når frem til de områder i hjernen, som tolker det hørte. Derfor har personer med APD svært ved at adskille talesprogets lyde, og problemet er størst, hvor der er baggrundsstøj –  fx i en skoleklasse. Børn med APD vil derfor have svært ved at følge med i undervisningen. De bliver ofte enten urolige eller isolerer sig.

Undervisningssituationen kan blive væsentligt forbedret for eleven med APD ved hjælp af høreteknisk udstyr, der giver barnet mulighed for at modtage og høre lærerens stemme, uanset om der er baggrundsstøj eller ej, og uanset om de er indenfor eller udenfor. Det høretekniske udstyr kan med fordel afprøves til børn med fx Auditory Processing Disorders (APD), opmærksomhedsvanskeligheder (ADD), med hyperaktivitet (ADHD), indlæringsvanskeligheder(LD), autisme og lignende.

Undervisningsministeriet kan bevilge udstyret til elever på de frie grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, hvis eleverne /den studerende har en diagnose og hvis afprøvningen viser sig at afhjælpe problematikken.

Kontakt Tonax for info om ansøgning og igangsættelse af en afprøvning.

Følgende kommunikationssystemer til APD og koncentrationsvanskeligheder kan ansøges via SPS:

Oticon Amigo T30+ Oticon Amigo Star
Oticon Amigo Star er et meget brugervenligt kommunikationssystem til elever med koncentrationsbesvær i skolen. Amigo Star er designet til at optimere lydkvaliteten og forbedre taleforståelsen for skolebørn, så de får lettere ved at lytte og koncentrere sig. På trods af at Amigo Star fungerer som et støjreducerende høreapparat kan den både bruges af børn med nedsat- samt normal hørelse.

Phonak Roger Inspiro lærermikrofon + Phonak Roger Fokus
Phonak Roger Focus er et diskret trådløst mikrofon- og modtagersystem specielt udviklet til børn med normal hørelse, der har vanskeligt ved at høre, hvad der bliver sagt i støj. Roger Focus fungerer som et støjreducerende høreapparat, som opfanger lyden og sender lærerens stemme direkte ind i elevens ører. På den måde forbedres taleforståeligheden, så selv en elev med koncentrationsbesvær i skolen får lettere ved at fokusere, selvom der er distraherende baggrundsstøj og stor afstand til læreren.

Soolai kommunikationsløsning til APD
Soolai kommunikationsystem er meget velegnet til APD. I denne løsning sidder lydforstærkningen uden på øret i form af en hovedtelefon, fremfor indeni øret som et høreapparat. Nogle elever foretrækker forstærkningen via hovedtelefon. Denne løsning kan leveres med dobbelte hovedtelefoner (begge ører) eller med enkeltsidet hovedtelefon, således at eleven stadig med det frie øre har adgang til den naturlige lyd fra klassen. Soolai kommunikationssystem er kendt for sin særlig gode lyd og meget lange rækkevidde, hvilket gør systemet til et populært valg i undervisningssituationer.

 

Din kurv

Kurven er tom...