Alarmsendere til telefon

Med vores udvalg af høretekniske hjælpemidler i form af varslingssystemer til den private bolig, er du altid opdateret med, hvad der sker af hændelser i dit eget hjem. Du kan installere lige så mange sendere og modtagere i dit personlige varslingssystem, som du føler dig mest tryg ved. Her finder du de forskellige alarmsendere, der sender besked til dine modtagere, når din telefon ringer.


Varslingsserier til hjemmet

Varslingsserier er egnet til mennesker med høretab, døve samt ældre, som ikke kan høre de almindelige hændelser i sit eget hjem. Serierne fungerer således, at der installeres forskellige sendere og modtagere i dit hjem, der kommunikerer med hinanden, når der sker en hændelse. De forskellige sendere registrerer f.eks., hvis det ringer på døren, babyen græder, telefonen ringer, røgalarmen hyler eller andre hændelser, og sender dermed et trådløst signal til de installerede modtagere. Der findes flere forskellige typer af modtagere, der varsler på forskellig vis, f.eks. i form af ekstra høj lyd, blinkende lys, vibration m.m. Du bestemmer selv, hvilke(n) varslingsform(er), der fungerer bedst for dig, og du kan have lige så mange sendere og modtagere, som du føler dig mest tryg ved – både for din sikkerhed samt hverdag!

Varslingsserierne tilbydes fra forskellige producenter, hvorfor du finder modtagere fra forskellige brands. Dit personlige system skal naturligvis opbygges i det samme brand, så enhederne fungerer sammen uden problemer.

Hør telefonen

Her i kategorien præsenteres du for sendere, der registrer, når din telefon ringer – enten din mobiltelefon eller fastnettelefon. Telefonsenderen sender et trådløst signal til din(e) modtager(e). Således bliver du informeret enten via ekstra høj lyd, blinkende lys eller vibration – alt efter hvilke(n) modtagerenhed(er), du har valgt, til dit personlige system.

Du kan have installeret lige så mange sendere og modtagere i din personlige opsætning, som du ønsker. Tag et kig på de andre sendere: Alarmsendere til dørklokke | Alarmsendere til røgalarm | Babyalarm | Personkald