Personkald

Vi byder på et stort udvalg af høretekniske hjælpemidler i form af varslingssystemer. Du kan installere lige så mange sendere og modtagere i dit personlige varslingssystem, som du føler dig mest tryg ved. Her finder du et udvalg er forskellige typer personkald, der fungerer som assistancealarm til personer, der skal kunne ringe efter assistance eller sende alarmer til andre på en nem og enkel måde. Mange af enhederne har flere funktioner og features og kan bruges til mere end personkald.


Assistancealarm til plejeforhold

Her i kategorien præsenterer vi dig for produkter egnet som assistancealarmer. Med et enkelt tryk på alarmsenderen bliver der sendt besked til installationens modtagere, så assistancen er på vej.

Systemerne er særlig egnet for plejehjem samt andre plejefaciliteter, eller hvis du passer en pårørende i eget hjem. Systemerne kan yderligere opsættes som nabohjælp.

Assistancealarmerne er holdt meget simple, så de er nemme at betjene for enhver. Nogle er egnet til at bæres på kroppen, så man altid har hjælpen nær – andre er egnet til at blive monteret på væggen f.eks. ved siden af en sygeseng eller på badeværelse.

Alarmsenderen kombineres med en eller flere passende modtager(e), så plejepersonalet eller den ansvarlige får besked om ønsket assistance. Enhederne kommunikerer trådløst med hinanden.

Udvid rækkevidden

Har du brug for en større rækkevidde i din opsætning, byder nogle af systemerne på signalforlængere, som udvider signalområdet mellem sender og modtager. Dette kunne være aktuelt for nabohjælp eller et større plejehjem, hvor du vil være sikker på, at alarmen når frem til plejepersonalet i den anden ende af huset. Se signalforlængere her!

Assistancealarmerne tilbydes fra forskellige producenter, hvorfor du finder produkter fra forskellige brands. Dit personlige system skal naturligvis opbygges i det samme brand, så enhederne fungerer sammen uden problemer.
På hver produktside bliver du allernederst præsenteret for varslingsenheder i samme serie, så du kan finde en passende modtager til dit behov.