Signalforlænger

Med vores udvalg af høretekniske hjælpemidler i form af varslingssystemer til den private bolig, er du altid opdateret med, hvad der sker af hændelser i dit eget hjem. Du kan installere lige så mange sendere og modtagere i dit personlige varslingssystem, som du føler dig mest tryg ved. Her finder du signalforlængere, der kan udvide rækkevidden af dit varslingssystem.


Udvid dit varslingssystem

Signalforlængerne her i kategorien giver dig mulighed for at udvide rækkevidden af dit varslingssystem. Dette er særlig praktisk, hvis du ønsker at bruge varslingssystemet i større faciliteter såsom et plejehjem, eller at udvide systemet til nabohjælp.
Signalforlængeren fungerer som mellemled mellem senderen og modtageren og kan derfor nå ud til et større område.
Varslingsserierne tilbydes fra forskellige producenter, hvorfor du finder sendere og modtagere fra forskellige brands. Dit personlige system skal naturligvis opbygges i det samme brand, så enhederne problemfrit fungerer sammen.

Hvordan et varslingssystem fungerer

En varslingsserie til boligen er særlig egnet for hørehæmmede og døve, der har brug for at blive orienteret om, hvad der foregår i sit eget hjem på en anden måde end alm. lyd. Med en varslingsserie installeret i dit hjem, kan du blive informeret om, at det ringer på døren, at brandalarmen hyler eller at telefonen ringer m.m. Alt efter valg af modtagerenhed(er) bliver du informeret med blinkende lyd, vibration eller ekstra høj lyd.
Du kan installere lige så mange sendere samt modtagere i din personlige opsætning, som du føler dig mest tryg ved. Enhederne kommunikerer trådløst med hinanden.