Professionel akustikregulering

Problemer med støj og rungende lokaler? Vi er et akustikfirma med stor erfaring inden for hørelse, lydregulering og støjdæmpning. Vi laver akustikmålinger og kommer med løsningsforslag på optimal akustikregulering. I vores akustikrådgivning tager vi altid højde for rummets udformning, anvendelse og æstetiske udtryk.

Vi tilbyder

 • Professionel efterklangsmåling og afrapportering
 • Akustikrådgivning omkring støjdæmpning og akustikregulering
 • Montering af bæredygtige lydabsorbenter

Kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 for en snak om dine lokalers udfordringer og muligheder. Du kan også kontakte os ved at benytte kontaktformularen nederst på siden.

Akustikregulering Tonax

Professionel akustikrådgivning

Vores akustikkonsulenter hjælper dig med akustikrådgivning, reduktion af støjproblematikker og skaber nye forbedrede lydforhold i alle former for rum og lokaler:

 • Kontorer, møde- og konferencelokaler
 • Skoler og institutioner
 • Hospitaler og klinikker
 • Butik og industri
 • Café og restauranter
 • Pro Audio og lydstudier
 • Biografer og hjemmebiografer
 • Alle typer af boliger
Tonax' akustikeksperter står klar med råd og vejledning

Pålidelige akustikmålinger og dokumentation

Når vi akustikregulerer et lokale og forbedrer det akustiske lyd- og lyttemiljø, fortager vi en grundig vurdering samt måling af de akustiske forhold. Udfra de faktiske forhold omkring efterklangstid, stående lydbøljer mv. kommer vi med konkrete forslag til akustikregulering og støjdæmpning, herunder materialevalg samt korrekt dimensionering og placering af absorbenter, diffusorer mv. Efterfølgende slutmålinger kan dokumentere, at reguleringen har givet den forventede effekt eller lever op til anbefalingerne i Bygningsreglementet. Kontakt os for akustikrådgivning på tlf. 86 89 80 29; akustik@tonax.dk eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Akustisk målerapport før og efter akustikregulering

Vi kan tilbyde en akustisk målerapport med lokalets efterklangstider både før og efter akustikreguleringen har fundet sted. En akustisk målerapport kan være et krav fra myndigheder, bygherrer eller opdragsgivere, og giver en forvisning om, at akustikreguleringen har haft den tilsigtede effekt eller lever op til bygningsreglementets forskrifter.

Krav og vejledninger om akustisk arbejdsmiljø
Kontakt os for akustikrådgivning eller læs mere om krav og vejledninger til akustik i boliger, skoler, institutioner, kontor, lægehuse, hospitaler mv. i Bygningsreglementet. Du kan læse vejledningen til Akustik i arbejdsrum på hjemmesiden Arbejdsmiljø i Danmark. Som akustikfirma sikrer vi, at akustikreguleringen foretages under hensyntagen til bygningsreglementets foreskrifter og anbefalinger.

Tonax foretager professionelle akustikmålinger og dokumentation

Akustikløsninger og -produkter

Vores løsningsforslag til akustikregulering er altid baseret på rummets udformning, anvendelse og øvrige indretningsstil. Vi gør brug af flere forskellige kompetente og bæredygtige akustikproducenter, så vi har et exceptionelt bredt udvalg at trække på. Vi har akustikprodukter til forskellige applikationer, funktioner og alle typer af rum. Lige fra store byggeprojekter til kontorer, møde- og konferencelokaler, biografer, hjemmebiografer, PRO audio, lydstudier, hi-fi-rum, private boliger m.fl.


Tonax er producent af Acourise® by Tonax – en innovativ glasvæg med indbygget akustikregulering.

Derudover er vi dansk distributør af det portugisiske akustikfirma Artnovion.

Akustikregulering på arbejdet

Dårlig akustik i mødelokalet og støj på storrumskontoret påvirker vores effektivitet og stressniveau. Akustikregulering forbedrer det akustiske miljø mærkbart – til gavn for både medarbejdere og arbejdsgivere!

Skal vi vurdere jeres akustiske arbejdsmiljø og komme med konkrete forbedringsforslag på akustikløsninger, der gør en forskel? Med den rette akustikrådgivning og få tiltag kan man ofte skabe et behageligt lydmiljø. Kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 og lær mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Støj påvirker effektiviteten på jobbet

Glasvægge og store vinduer i mødelokaler. Storrumskontorer uden skillevægge. Sådan er rigtig mange danske arbejdspladser indrettet. Det får os til at tale mere sammen og dele vores viden. Men det giver også mere støj, hvilket påvirker effektiviteten og kan virke udmattende og stressende.

Ecophon og Stressforskningsinstitutet i Stockholm har påvist en direkte sammenhæng mellem akustiske forhold og arbejdseffektivitet. Behagelig lyd og et roligt akustisk miljø har altså en afgørende betydning for vores effektivitet og trivsel på jobbet.

Ro og refleksion med akustikregulering

Akustikabsorbenter, akustiklofter og akustisk afskærmning kan forandre lydmiljøet markant på kontoret, i mødelokalet samt i lager- og produktionshaller. Folk vil føle sig mere afslappede og tale mere afdæmpet som en helt naturlig konsekvens. Akustikregulering og lydforbedring kan altså ofte betale sig – og nogle gange skal der mindre til, end man regner med for at få en mærkbar effekt.

Akustikmaterialer – både de klassiske og de mere skulpturelle
Vi laver klassiske, neutrale hvide vægge og lofter, men vi tilbyder også akustikløsninger, der designmæssigt giver kontoret et flot løft. Kontakt os på tlf. 86 89 80 29, akustik@tonax.dk eller benyt kontaktformularen nederst på siden. Vi kommer gerne ud og ser jeres virksomhed, måler efterklangstid og giver vores bud på en god akustisk løsning.

Du kan få mere info om støj og akustik på arbejdspladsen på Arbejdsmiljøweb.dk

Kontorindretning med glasvægge

Glasvægge er meget populære i dag til brug i åbne kontorlandskaber og til indretning af mødelokaler. En stor udfordring ved traditionelle glasafskærmninger er dog, at de bidrager til et dårligt lydmiljø i det pågældende lokale. De store glaspartier reflekterer og forstærker lyden, hvilket meget ofte forårsager stående lydbølger (ved parallelle vægge og vinduer) og generende støj – et ugunstigt lydmiljø, der forstyrrer koncentrationen og velværet på en arbejdsplads.

Tonax har i samarbejde med arkitekt Claus Veronese udviklet en glasvæg med indbygget akustikregulering, der løser denne problemstilling. Acourise® by Tonax er en nytænkning af den traditionelle glasafskærmning, der nu i stedet for at være årsagen til dårlig akustik, pludselig indgår aktivt i akustikreguleringen af lokalet.  

Lær mere om problematikken ved traditionelle glasvægge

Glasvægge er meget populære i dag til brug i åbne kontorlandskaber og til indretning af mødelokaler. Det transparente miljø bidrager til åbenhed og inkluderende fællesskab på arbejdspladsen. Desværre bringer de store glaspartier også negative konsekvenser med sig. Store hårde overflader har nemlig en reflekterende effekt på lydbølger, hvilket giver en lang efterklangstid i rummet. Yderligere står glaspartierne ofte parallelt med andre hårde vægpartier, hvilket danner stående lydbølger – lydbølgerne bliver praktisk talt fanget mellem de to flader og kastet frem og tilbage. Sådanne stående lydbølger samt lang efterklangstid i rummet opleves som generende støj og genklang, hvilket forringer taleforståeligheden i lokalet og bidrager til mistrivsel.

Med den innovative Acourise® glasvæg, er akustikreguleringen tænkt ind i designet, hvorved lydbølger både bliver absorberet samt opbrudte. Dette regulerer lydbølgerne på rette vis, og sørger for et behageligt lydmiljø i lokalet. Dette gør Acourise® glasvæg særlig egnet til indretning af kontor, mødelokaler og arbejdspladser.

Akustik i skoler og institutioner

Støj og dårlig akustik er en stor udfordring i mange af landets institutioner og skoler. De dårlige akustiske forhold påvirker børnenes koncentration og indlæringsevne og forringer arbejdsmiljøet for lærere og pædagoger. Med praktiske akustikløsninger forbedres lydmiljøet mærkbart og skaber en helt anden ro og optimale lyd- og lyttemiljøer for både børn og voksne. Vi kommer gerne ud for at vurdere lokalerne og foretage akustiske målinger. Kontakt os på tlf.: 86 89 80 29; akustik@tonax.dk eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Børns indlæringsevne påvirkes af støj

Lombard effekten – støj avler støj
Hvis akustikken er dårlig, og der er mange mennesker i rummet, så vil alle begynde at tale endnu højere for at blive hørt og overdøve baggrundsstøjen. Det kalder man Lombard-effekten. Omvendt viser talrige konkrete eksempler, at gode akustiske forhold skaber ro i lokalet og bedre taleforståelighed. Børn er væsentlig dårligere til at opfatte tale i støj end voksne er. God akustik er derfor ekstra vigtig for børn og deres sprogudvikling.

Støj påvirker koncentration, indlæring og sundhed
Det er en kendsgerning, at et dårligt akustisk lydmiljø og vedvarende støj påvirker børns koncentration, indlæringsevne og i sidste evne deres sundhed. Alle børn påvirkes af et dårligt lydmiljø, men det går i særlig grad ud over børn med diverse koncentrationsudfordringer, to-sprogede og børn med høreapparater.

Støj giver lærere og pædagoger stemmeproblemer
Samtidig ved vi, at mange lærere og pædagoger lider af stemmeproblemer, fordi de skal overdøve støj i lokaler med dårlig rumakustik. Læs mere om støj i skolen på Arbejdsmiljøweb.dk

Skab nemt et optimalt lyd-og lyttemiljø
Vores akustikkonsulent kommer gratis ud på skoler og institutioner og måler efterklangstiden og andre akustiske forhold som fx stående lydbølger. derefter modtager I et konkret tilbud på akustikregulering af lokalerne. Der skal ofte mindre til end man tror, for at skabe et helt andet behageligt lyd-og lyttemiljø, som forbedrer vilkårene for læring. Kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29.

De bedste akustikmaterialer til vores børn

Som akustikfirma har Tonax mange års erfaring med forbedret lyd i skoler og daginstitutioner for børn med hørenedsættelse. Nogle børn er naturligvis mere sårbare overfor støj, men alle børn, uanset om de har en lydudfordring, en koncentrationsudfording eller lign.,  har brug for gode akustikforhold for optimal læring.

Vi anvender akustikmaterialer, der ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer, og som er robuste og kan klare hverdagen i daginstitutioner og skoler. Mange af akustikpanelerne kan fås i flotte materialer og farver, eller med tryk efter eget valg fx med billeder og børnetegninger. Nogle af akustikprodukterne kan også anvendes som opslagstavler i klassen.

Kontakt os for mere info på tlf.: 86 89 80 29; akustik@tonax.dk eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Bygningsreglementet dikterer efterklangstiden

Bygningsreglementet har en række bestemmelser, som gælder specielt for bygninger til børn og unge.

Vi hjælper naturligvis skoler og institutioner med at overholde disse efterklangstider, men vi arbejder også med at eliminere stående lydbølger, som oftest er årsagen til dårlig rumakustik i skoler og instututioner – også selvom efterklangstiden er reguleret korrekt.

 • Efterklangstid i skoler og undervisningsbygninger: Klasseværelser til normalundervisning i skoler og undervisningsbygninger må have en efterklangstid på maksimalt 0,6 sekund. Fællesrum samt gangarealer der bruges til gruppearbejde, samt rum til specialundervisning må højest have en efterklangstid på kun 0,4 sekund. Det samme gælder for opholdsrum i skolefritidsordninger.
 • Efterklangstid i daginstitutioner: Opholdsrum må have en efterklangstid på maksimalt 0,4 sekund. Stort set alle rum i en daginstitution betragtes som opholdsrum, herunder også fællesrum, gangarealer, garderober, trapperum, værksteder, personalerum, kontorer mv. Kun toiletrum, depotrum og tilsvarende regnes ikke som opholdsrum.

Kilde: “SBi anvisning 218, Lydforhold i undervisning og daginstitutionsbygninger”

Akustikløsninger i boliger

Store vinduespartier. Køkkenalrum. Glatte og hårde overflader på lofter, gulve og bordplader. Det er indbegrebet af det skandinaviske, lyse og minimalistiske boligdesign.

Det er lækkert og smukt. Men det giver desværre ofte akustiske udfordringer og en rumakustik, der ikke er velegnet i en bolig. Akustikrådgivning kan gøre en stor forskel for livet i dit eget hjem. Kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 og få vejledning til bedre akustikforhold i dit hjem! Du kan også kontakte os via kontaktformularen nederst på siden.

Minimalistisk boligstil kan udfordre akustikken

Store vinduespartier. Køkkenalrum. Glatte og hårde overflader på lofter, gulve og bordplader. Det er indbegrebet af det skandinaviske, lyse og minimalistiske design. Det er lækkert og det er smukt.
Men det giver desværre ofte akustiske udfordringer og en rumakustik, der ikke er velegnet i en bolig.

Rungende lyd og generende baggrundstøj
Når nogen taler, eller der kommer lyd fra TV eller og andre lydkilder, kommer lydbølgerne både frem til os som direkte lyd og dernæst som indirekte lyd. Den indirekte lyd opstår, når lydbølgerne rammer rummets overflader og bliver slået tilbage til lytteren. Hvis akustikken er dårlig, vil lydbølgerne bevæge sig mange gange frem og tilbage i rummet og man vil man opleve et rungende lydmiljø – især når der foregår mange ting samtidig, som der næsten altid gør i et køkkenalrum.

Støj giver stress
Støj påvirker vores koncentrationsevne og trivsel og får os til at føle os stressede. Vi udsættes ofte fra støj på jobbet eller i daginstitutioner og skoler. Boligen skal derfor være et sted, hvor vi kan finde ro til at lade op, og hvor det akustiske lydmiljø er i orden.

Støj i hjemmet påvirker også vores børn
Og det er ikke kun de voksne, der generes af støjende rumakustik. Børn larmer måske selv en del, men ikke desto mindre, er de faktisk meget sårbare overfor støj. Børn er nemlig væsentlig dårligere til at opfatte tale i støj end voksne er. Derfor spiller god akustik og en lav efterklangstid en helt afgørende rolle for børns sprogudvikling.

Nemt at forbedre akustikken i hjemmet

Heldigvis skal der ofte mindre til, end man regner med for at forbedre det akustiske lydmiljø i boligen. Der findes mange elegante løsninger til både lofter og vægge, der passer til moderne og stilfulde boliger. Som akustikfirma kommer vi gerne forbi og giver vores bud på, hvad der skal til, for at forbedre akustikken i dit hjem. Vi rådgiver, regulerer og monterer – og finder de løsninger, der passer til din bolig og dit budget.

Kontakt os på: akustik@tonax.dk; tlf.: 86 89 80 29 eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Send en besked til os

Har du spørgsmål? Brug for råd og vejledning? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

 

Kontakt os