Acourise® by Tonax

Innovativ akustisk glasvæg til kontor

Acourise® er udviklet af Tonax i samarbejde med arkitekt Claus Veronese, og er den første glasvæg på markedet, der byder på akustikregulerende egenskaber.

En stor udfordring ved traditionelle glasafskærmninger er, at de bidrager til et dårligt lydmiljø i det pågældende lokale. De store glaspartier reflekterer og forstærker lyden, hvilket meget ofte forårsager stående lydbølger (ved parallelle vægge og vinduer) og generende støj – et ugunstigt lydmiljø, der forstyrrer koncentrationen og velværet på en arbejdsplads.

Acourise® er en nytænkning af den traditionelle glasafskærmning, der nu i stedet for at være årsagen til dårlig akustik, pludselig indgår aktivt i akustikreguleringen af lokalet. Denne akustiske glasvæg til kontor, mødelokaler m.m. både isolerer, absorberer og diffuserer lydbølgerne – alt sammen i én funktionel, transparent rumopdeling! 

Acourise® er patentansøgt af Tonax samt design- og varemærkebeskyttet.

Glasvæg til et kontor

Glasvæg med akustikregulerende egenskaber

Acourise® byder på alle de samme fordele, som en traditionel glasvæg gør. Den afskærmer og danner lydisolerende rumopdeling i multifunktionelle lokaler, hvor den samtidig bibeholder det åbne, inkluderende miljø, som glaspartier skaber.
Dér hvor Acourise® adskiller sig milevidt fra klassiske glasvægge, er dens akustikregulerende egenskaber. Det innovative design sørger for både absorption og diffusion af indkommende lydbølger og medvirker til et behageligt lydmiljø i rummet.

Lær mere om problematikken ved traditionelle glasafskærmninger

Glasvægge er meget populære i dag til brug i åbne kontorlandskaber og til indretning af mødelokaler. Det transparente miljø bidrager til åbenhed og inkluderende fællesskab på arbejdspladsen. Desværre bringer de store glaspartier også negative konsekvenser med sig. Store hårde overflader har nemlig en reflekterende effekt på lydbølger, hvilket giver en lang efterklangstid i rummet. Yderligere står glaspartierne ofte parallelt med andre hårde vægpartier, hvilket danner stående lydbølger – lydbølgerne bliver praktisk talt fanget mellem de to flader og kastet frem og tilbage. Sådanne stående lydbølger samt lang efterklangstid i rummet opleves som generende støj og genklang, hvilket forringer taleforståeligheden i lokalet og bidrager til mistrivsel.

For at løse dette akustiske problem med traditionelle glasvægge, har man hidtil måtte eftermontere absorberende materiale i rummet for at dæmpe baggrundsstøjen. Dette kan dog resultere i en ”larmende stilhed”, hvorved medarbejderne let forstyrrer hinanden blot ved sagte lyde.

Med den innovative Acourise® glasvæg til kontor, mødelokaler m.m., er akustikreguleringen tænkt ind i designet, hvorved lydbølger både bliver absorberet samt opbrudte. Dette regulerer lydbølgerne på rette vis, og sørger for et behageligt lydmiljø i lokalet. Dette gør Acourise® glasvæg særlig egnet til indretning af kontorer.

Glasvæg til kontor

Nyskabende akustikdesign

Det der gør Acourise® helt unik er dens absorberende aluprofiler og de skråtstillede glaselementer:

De unikke aluprofiler er designet til at absorbere lydbølger på begge sider af glasvæggen. Hullerne sikrer fri adgang for lydbølgerne ind til det absorberende PET-materiale, der i kombination forvandler den enkelte profil til en effektiv absorbent. Samtidig sørger profilerne for, at lyden ikke slipper igennem væggen, og reducerer dermed støj i det åbne miljø.

De skråtstillede glaselementer bevirker, at indkommende lydbølger bliver reflekteret i en anden vinkel, hvilket bryder stående lydbølger og skaber en balanceret diffusion.

Dette banebrydende design har ikke blot akustikregulerende egenskaber for det aflukkede rum, men gør sig gældende på begge sider af glasvæggen – Acourise® byder dermed på en samlet behandling af lydbølgerne i lokalet.

Kontakt os, hvis du er interesseret i Acourise® glasvæg til kontor, mødelokaler, reception eller anden type af lokale!
Tlf.: 86 89 80 29 | E-mail: akustik@tonax.dk

Fleksibelt byggesystem

Acourise® er et yderst fleksibelt system med forskellige monteringsmuligheder. De absorberende profiler kan monteres enten vandret eller lodret alt efter ønsket funktion og anvendelse.

  • Ved lodret gulv-til-loft montage kan du danne lukkede rum til fortrolige samtaler, møder eller fordybelse på kontoret.
  • Ved vandret montage kan du danne lyddæmpende rumopdeling uden helt at lukke af for omverdenen.
  • Profilerne giver endvidere mulighed for at tilføje sidevægge for yderligere rumopdeling.
  • De forskellige elementer er nemme at samle og skille ad igen, så du har mulighed for at ombygge og genanvende Acourise® på et senere tidspunkt.

GENBRUG DINE EKSISTERENDE GLASVÆGGE

Acourise® systemet giver dig mulighed for at genanvende dine glaselementer
ved blot at eftermontere de absorberende profiler. Sådan bliver din glasvæg forvandlet til en transparent akustikvæg
uden en komplet udskiftning af din eksisterende løsning.

Kontakt os for at lære mere om, hvordan Acourise® kan implementeres i dine lokaler!

Udviklet med omtanke for miljø og arbejdsmiljø

  • Profilerne er fremstillet af aluminium, der består af mere end 75% recirkuleret aluminium
  • Det absorberende PET-materiale er fremstillet af recirkuleret plast
  • Systemet kan nemt skilles ad igen og kan derfor ombygges og genanvendes
  • De transparente vægge sørger for et inkluderende arbejdsmiljø
  • Støjreduktion bidrager til velvære og trivsel på arbejdspladsen
  • Akustikregulering forbedrer taleforståeligheden i rummet

Akkrediterede tekniske data

Den akustiske performance af Acourise® er testet af et uafhængigt akkrediteret laboratorie: Force Technologies, DTU, Laboratoriet for akustik.

På grund af Acourises innovative absorberende profiler og skråtstillede glaselementer, påviser Acourise® imponerende akustiske egenskaber afhængig af valgt konfiguration (effektiv afstand mellem de lydabsorberende profiler). De akkrediterede måleresultater konkluderer, at absorptionen er både effektiv og lineær.

Acourise® er dermed den første glasvæg på markedet, der har akustikregulerende egenskaber, og derved løser de klassiske akustiske udfordringer ved en alm. glasvæg.

Se måleresultaterne her

De akkrediterede målinger er foretaget på en konfiguration af Acourise® og har til formål at dokumentere den akustiske glasvægs absorptionsevne. Målingerne viser dermed absorptionskoefficienten af glasvæggen, hvilket er et udtryk for en overflades lydabsorberende egenskaber, hvor 1,0 er lig med 100% absorption.

Ovenstående graf viser 2 kurver – en blå og en orange. Den blå kurve viser målinger på Acourise® glasvæggen inklusiv de lydabsorberende aluprofiler. Den orange viser målinger på glasvæggen uden de lydabsorberende aluprofiler.

Måleresultaterne viser, at Acourise glasvæggen inkl. de absorberende profiler, yder en absorptionskoefficient på 0,3 ved ˃1000 Hz og på godt 0,4 ved ˃2500 Hz.
En traditionel glasvæg består udelukkende af reflekterende materiale og besidder ingen lydabsorberende evner. Acourise® består af en kombination af glas og lydabsorberende aluprofiler, hvilket måleresultaterne viser, giver Acourise® signifikant gode absorptionsevner.
Den blå kurve viser yderligere en lineær stigning i absorptionskoefficienten uden større udsving. Acourise® yder dermed en stabil indsats i bekæmpelsen af lydbølger, og er dermed den perfekte glasvæg til kontor, mødelokaler, reception m.m.

KONTAKT OS FOR EN SNAK OM
MULIGHEDERNE FOR ACOURISE®
I DINE LOKALER

akustik@tonax.dk | +45 86 89 80 29

Se her hvordan kunde fik løst sit lydproblem på
storrumskontor med Acourise® by Tonax.

Søger du andre akustikprodukter til dine kontorlokaler?
Så tag et kig på vores sortiment her!

Send en besked til os

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for Acourise® i dine lokaler? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os