Velfærdsteknologi

Vi skaber trygge rammer med velfærdsteknologi

Vores produktløsninger indenfor velfærdsteknologi er udviklet med formålet at forbedre livskvaliteten for både borgere og personale ved at skabe en sikker og tryg hverdag. Vi stræber efter at gøre en forskel i hverdagen ved at integrere teknologi på en meningsfuld måde, der understøtter pædagogernes og plejepersonalets hverdag og omsorgen for borgerne. Produkterne er skræddersyet til brug i plejehjem, børnehaver, psykiatrien og indenfor sikkerhed, hvor man hurtigt og nemt skal kunne tilkalde assistance fra kollegaer. Produkterne kan også indsættes til at understøtte personer, der har brug for ekstra hjælp i eget hjem.

Kontakt os for rådgivning om, hvordan produktløsningerne kan tilpasses din institution, bosted eller funktion. Softwaren i produkterne har mulighed for at blive tilpasset til yderligere funktioner, som gør produktserien yderst fleksibel til skræddersyede løsninger.

Prosukter indenfor velfærdsteknologi til omsorg, pasning og pleje

Børnehavepakker – kald på en voksen eller kollega

Hverdagen i en børnehave er travl – der er mange børn at holde styr på, og nogle gange er hænderne for få. Vores børnehavepakker er en hjælp til at gøre hverdagen lettere for pædagogerne og ikke mindst mere tryg for børnene.
Børnehavepakkerne består af sendere og modtagere fra VEA Care tryghedsserien, som er specielt sammensat til at understøtte dagligdagen i en travl børnehave og er specielt henvendt til børnenes toiletbesøg.
Via berøringsfrie sensorer kan barnet nemt og ukompliceret “kalde på en voksen” ved at vinke foran sensoren. Denne sender omgående trådløst besked til opsætningens modtagere. Via modtagerne i form af enten lommevibrator, armbåndsur, armbånd eller halsvedhæng, bliver pædagogerne informeret om, at et barn har brug for hjælp på toilettet.
Der er mulighed for at udvide systemet med nem og enkel kollegakald, når der er brug for et ekstra sæt hænder. Systemerne kan endvidere udvides med flere produkter og sammensættes efter den pågældende institutions behov og størrelse. Der kan indgå lige så mange sensorer, sendere og modtagere i en opsætning, som der er behov for!
Kontakt os på tlf: 86898029; e-mail: info@tonax.dk eller benyt kontaktformularen nederst på siden for mere information og en snak om mulighederne af tryghedsprodukter til din institution.

Nemt og simpelt kollegakald

Med VEA Care systemet kan du nemt og hurtigt tilkalde assistance fra en kollega. Dette kan være for at få hjælp med en opgave, en patient eller andet – eller hvis der opstår en nødsituation. På mange arbejdspladser kan der opstå akutte og særlige situationer, hvor der er brug for øjeblikkelig hjælp. Løsningen henvender sig til en masse forskellige faggrupper såsom til personale på plejehjem, i børnehaver, psykiatrien, sygehuse, tandlægeklinikker, lægehuse, butikspersonale m.fl.
Systemet består af forskellige sendere og modtagere, der tilsammen udgør et trådløst kommunikationssystem. Vælg imellem forskellige tilkalds- og varslingsmuligheder. Serien byder f.eks. på berøringsfri sensor for tilkald særlig egnet til sterile miljøer, så der ikke skal skiftes handsker eller vaskes hænder efter berøring. Fælles for alle enheder er, at de er nemme at betjene og kan installeres stationært eller bæres på kroppen. Der kan indgå lige så mange sendere og modtagere som der er behov for på den pågældende arbejdsplads.

Tilkald fra beboer

Med VEA Care produkter kan beboere på plejehjem, institutioner eller i det private hjem nemt og simpelt tilkalde assistance. Serien byder på forskellige muligheder for tilkald enten i form af trykknap, berøringsfri sensor, pull cord eller en smykkesender, der kan bæres som armbånd eller halsvedhæng. De stationære sendere kan f.eks. installeres ved beborens seng eller på badeværelset. De mobile løsninger bæres på kroppen, så den pågældende altid har nem adgang til anmodning om assistance, f.eks. hvis vedkommende er faldet eller har bevæget sig væk fra værelset.
Modtagerne findes ligeledes i forskellige udgaver alt efter, hvordan personalet bedst arbejder. Serien giver også mulighed for at modtage besked på mobilen, så pårørende kan tilkaldes, hvis en person i eget hjem har brug for hjælp.
Med et VEA Care tilkaldesystem kan de pågældende føle sig trygge i hverdagen enten derhjemme, på institution eller plejehjem – hjælpen er kun et enkelt tryk væk!

Vandringsalarmer og sengevagt

Med VEA Care systemet får plejepersonalet en ekstra hjælp til at passe på beboerne. Systemet byder på produkter, der giver personalet besked, hvis en beboer forlader sin seng, stol eller et bestemt område – eller ikke vender tilbage igen. Dette er særligt anvendeligt på sygehuse og plejehjem – især til pasning af demente.
Sensorerne består enten af kontaktmåtter, der registrerer, hvis en person ligger, sidder eller træder på måtten, eller i form af bevægelsessensorer. Sensorerne kobles til en sender-enhed, der sender trådløs besked til opsætningens modtagere. Modtagerne findes i mange forskellige udgaver – både stationære og kropsbårne. Modtagerne kan skelne, hvilken sender-enhed, der er blevet aktiveret, så personalet ved, hvilken beboer, der har forladt sit område.
Systemet kan også sende besked til mobiltelefon, når en sensor aktiveres. Dette kan være til pårørende, hvis en dement person forlader sit eget hjem.
Der kan installeres lige så mange sensorer, sendere og modtagere i opsætningen som ønsket.

Send en besked til os

Har du spørgsmål? Brug for råd og vejledning? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os