SPS - Specialpædagogisk Støtte

Tonax er leverandør til Undervisningsministeriet

Tonax er Undervisningsministeriets leverandør af høretekniske hjælpemidler, der bevilges efter SPS-systemet. Vi servicerer alle de skoler og uddannelsesinstitutioner, som er støttet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Der kan ansøges om høretekniske hjælpemidler hos STUK via SPS-systemet til alle friskoler, privatskoler, efterskoler, FGU, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og AMU-uddannelser mfl. Det er gratis for eleven og uddannelsesinstitutionen at få høretekniske hjælpemidler til undervisningen. Se mere info nedenfor eller kontakt os på info@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 for råd og vejledning. Du kan også benytte vores kontaktformular nederst på siden.

SPS – Specialpædagogisk støtte: alt det praktiske

Det er STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), der står for bevillinger af høretekniske hjælpemidler. De statslige skoler (fri- privat- efterskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mfl.) får alle udgifter refunderet fra Staten.

Bevillingen gives på baggrund af en høreteknisk udredning, hvor Tonax’ tekniker afdækker hvilke hjælpemidler, der kan løse den studerendes høreudfordring. Den studerende får mulighed for at låne og afprøve produkterne for at se, hvordan de virker, og hvad der virker bedst. Vi guider meget gerne skoler/uddannelser igennem ansøgningsprocessen, hvis I har brug for hjælp. Kontakt os på info@tonax.dk, tlf. 86 89 80 29 eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Høretekniske løsninger til undervisning via SPS

Tonax’ rammeaftale med Undervisningsministeriet indeholder en lang række kvalitetsprodukter og løsningsmodeller, som gør lyden i klasselokalet tilgængelig for de elever, der har vanskeligt ved at høre deres lærer, de andre elever eller de medier, der afspilles i klassen.

Aftalen rummer løsninger til alle – uanset om du er høreapparats -, CI- eller BAHA-bruger.

Vi finder en høreteknisk løsning til alle undervisningssituationer: klasseundervisning, gruppearbejde, online-undervisning, foredragssal, praktiksituationer, praktisk-musiske fag mv. Kontakt os på info@tonax.dk; tlf. 86 89 80 29 eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Høretekniske hjælpemidler til praktiksituationer via SPS

Hvis dit studie indeholder praktikperioder, er du berettiget til at få gratis hjælpemidler stillet til rådighed af Undervisningsministeriet under din praktik. Praktikken er en meget væsentlig del af dit studie og det er vigtigt, at kan høre og forstå din praktikvejleder og dine arbejdskolleger.

Tonax har i mange år hjulpet landets uddannelsesinstitutioner med at sikre at døve og hørehæmmede studerende får den nødvendige høretekniske hjælp i enhver tænkelig praktiksituation.

Vi hjælper med enhver praktiksituation: gartnerielev, kokkeelev, SUSU-elev, kontorelev, håndværkerelev og meget, meget mere. Vi vinder den rigtige høretekniske løsning til din praktik! Kontakt os på info@tonax.dk; tlf. 86 89 80 29 eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Høreteknik til APD og andre koncentrationsudfordringer

Undervisningsministeriet kan bevilge et udvalg af lydforstærkende hjælpemidler til elever med APD eller andre koncentrationsproblematikker. En individuel lydforstærkning hjælper eleven med at fastholde sit fokus på lærerens stemme, særligt når der er uro i klassen.

Kontakt os for mere info og aftale om afprøvning. Vi kan også vejlede med hensyn til ansøgning via SPS systemet.

Send en besked til os

Har du spørgsmål? Brug for råd og vejledning? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os