SPS - Specialpædagogisk Støtte

Tonax er Undervisningsministeriets leverandør af høretekniske hjælpemidler. Vi servicerer alle de skoler og uddannelsesinstitutioner, som er støttet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet, herunder friskoler, privatskoler, efterskoler, FGU, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og AMU-uddannelser mv. i hele landet. Det er gratis for eleven og uddannelsesinstitutionen at få høretekniske hjælpemidler til undervisningen. Se mere info nedenfor eller kontakt os på tlf. 86 89 80 29 for råd og vejledning.

Skoleanlæg til hørehæmmede

Temadag for hørekonsulenter og undervisere

Tonax afholder temadage for hørekonsulenter og undervisere med tilknytning til skoler og uddannelser i regi af Undervisningsministeriet (SPS-støttede skoler og uddannelser). Næste temadag i Jylland afholdes 21. april 2022 i Horsens og næste temadag på Sjælland afholdes 28. april 2022 i Taastrup. Læs mere om temadagene og tilmelding her 

Hjælpemidler til hørehæmmede i undervisningen

SPS - Specialpædagogisk støtte: alt det praktiske

Tonax er Undervisningsministeriets høretekniske leverandør til alle Friskoler, privatskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og AMU-uddannelser i hele landet. Alle elever på disse skoler eller uddannelsesinstitutioner, som har høretab og vanskeligheder med at høre sin lærer og/eller medstuderende, kan få høretekniske hjælpemidler stillet til rådighed af Undervisningsministeriet. Skolerne og eleverne har ingen udgifter. Skolen og den studerende/eleven får naturligvis lov at låne og afprøve produkterne for at se, hvordan det virker og hvad der virker bedst - og vi guider jer også igennem ansøgningsprocessen. Læs mere her...  

SPS - alt det praktiske
Hjælpemidler til hørehæmmede i undervisningen

SPS - Løsninger til undervisning

Tonax rammeaftale med Undervisningsministeriet indeholder en lang række kvalitetsprodukter og løsningsmodeller , som gør lyden i klasselokalet tilgængelig for de elever, der har vanskeligt ved at høre deres lærer, de andre elever eller de medier, der afspilles i klassen. Du kan se et udvalg af løsningsmodellerne til undervisning på hold og i klasser her. Vi har løsninger til alle - uanset om du er høreapparats -, CI- eller BAHA-bruger. 

Løsninger til undervisning
Hjælpemidler til hørehæmmede på arbejdspladsen

SPS - Løsninger til praktiksituationer

Hvis dit studie indeholder praktikperioder, så er du berettiget til at få gratis hjælpemidler stillet til rådighed af Undervisningsministeriet under din praktik. Praktikken er en meget væsentlig del af dit studie, og du får kun fuldt udbytte af din praktik, hvis du er i stand til at have en god dialog med din praktikvejleder og dine arbejdskolleger og kan høre, hvad de siger til dig. Tonax har i mange år hjulpet landets uddannelsesinstitutioner med at sikre at døve studerende og studerende med hørenedsættelse får den nødvendige høretekniske hjælp i enhver tænkelig praktiksituation. Læs mere her og kontakt os omkring din specifikke praktik, så du får det maksimale ud af praktikundervisningen fra første til sidste praktikdag.

Løsninger til praktiksituationer
Undervisning af børn og unge med høretab

Lydforstærkning til elever med APD eller andre diagnoser og koncentrationsproblematikker

Undervisningsministeriet kan bevilge et udvalg af lydforstærkende hjælpemidler til elever med APD eller andre diagnoser/koncentrationsproblematikker. Koncentrationsvanskelighederne behøver ikke være knyttet til problemer med hørelsen. En individuel lydforstærkning hjælper eleven med at fastholde sit fokus på lærerens stemme, særligt når der er uro i klassen. Ring til os på 86898029 for mere info og aftale om afprøvning. Vi kan også vejlede mht. ansøgning via SPS systemet.

Få mere info her

Din kurv

Kurven er tom...