Teleslyngeanlæg

Her finder du et stort sortiment af kvalitetsteleslynger for mennesker med høretab samt alt det nødvendige tilbehør. Vi byder på løsninger til forskellige formål, hvad end til private eller offentlige systemer. Vores teleslyngeprodukter lever op til alle lovkrav!


Teleslyngeanlæg for hørehæmmede

For brugere af høreapparater/CI er et godt teleslyngeanlæg et nødvendigt hjælpemiddel i mange situationer. Således kan hørehæmmede få lyden bragt direkte ind i høreapparatet eller cochlear implantatet og have langt bedre chancer for at høre på lige fod med andre. Derfor er det endda et lovkrav for mange offentlige forsamlingslokaler, at der skal være et teleslyngeanlæg til stede. Vi hjælper med rådgivning, simulering, installering, testning og meget mere af vores professionelle teleslyngeanlæg.    

Hvordan fungerer det? 

Et teleslyngeanlæg består typisk af en mikrofon/lydkilde, en forstærker og et kabel.
Et teleslyngesystem er designet til at forbinde et høreapparatet med lyden fra en person, der taler i en mikrofon eller en anden form for lydkilde. Sådan transmitteres lyden direkte til høreapparatet via et magnetisk trådløst signal fra teleslyngen. Høreapparatet skal have telespolefunktion (“T”) indbygget og aktiveret for at opfange lyden.
Kablet placeres i omkredsen af et rum eller et givent område. Lyden sendes fra talerens mikrofon/lydkilden og gennem teleslyngeforstærkeren, som driver en strøm ud i teleslyngekablet. Teleslyngekablet skaber en magnetisk spænding, som et høreapparat med telespole kan opfange og omsætte til lyd. 

Stolt distributør af Ampetronic 

Tonax er dansk distributør af Ampetronics kvalitetsteleslynger. Vi tilbyder en lang række af Ampetronics teleslynger samt tilbehør til av-centre og el-installatører i hele Danmark.
Ampetronic er verdensførende inden for design og fremstilling af teleslyngeanlæg. Deres produkter er udviklet efter de højeste standarder og lever derfor op til alle krav for et solidt, højtydende teleslyngesystem. 

Vi har superkvalificerede eksperter indenfor teleslyngeanlæg, som står klar til at hjælpe med support, produktvalg, loopwork design, simulering, licitationskrav og meget mere. Du bliver ikke overladt til dig selv! Vi afholder desuden løbende kurser i Ampetronic teleslynger og teleslyngedesigns og dets unikke software program Loopwork.  

Lovkrav for offentlige forsamlingssteder 

Der er både lovmæssige og forretningsmæssige grunde til at installere teleslynger. Det lovmæssige reglement grunder i Bygningsreglementet:

“I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg. 

Stk. 2. De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige for publikum.”  Kilde: BR18 §218 

Sådan har alle høreapparatsbrugere samt brugere af cochlear implantat med telespole mulighed for klart og tydeligt at høre, hvad præsten i kirken siger eller nyde forestillingen i teatret på lige fod med alle andre. Lyden bliver transporteret direkte ind i ørerne og overvinder al anden baggrundsstøj.
Men også private foranstaltninger, som ikke er omfattet af bygningsreglementet, kan have glæde af at tilbyde hørehæmmede publikum og besøgende muligheden for at lytte via et teleslyngeanlæg. Med ca. 300.000 høreapparatsbrugere i Danmark er denne målgruppe ikke helt ligegyldig, og giver dermed også et forretningsmæssigt incitament.