Høj lyd til TV

For hørehæmmede er et høreapparat/CI et rigtig godt høreteknisk hjælpemiddel – men nogle gange kommer høreapparatet alligevel til kort og har brug for lidt ekstra hjælp. Især kan det være problematisk at høre lyden fra fjernsynet uden at skrue det max op, hvilket kan være til stor gene for resten af husstanden. Der er dog heldigvis hjælp at hente! Med en teleslynge eller TV-transmitter kan du få lyden sendt direkte til dit høreapparat/CI, og du kan selv styre lydstyrken. Har du ikke høreapparat? Bare rolig, der er også løsninger til dig! Se vores udvalg af forskellige muligheder for TV-streaming og teleslynger: 


Teleslynge til TV 

En teleslynge sørger for at sende lyden til dit høreapparat eller cochlear implantat, hvis disse har en t-spole. Teleslyngen er et kabel, der fordeles ud i et givet rum eller område, hvorpå der skabes et magnetisk felt. T-spolen i dit høretekniske hjælpemiddel kan opfange det magnetiske trådløse signal og omdanne dette til lyd. Der skal selvfølgelig også være en mikrofon til stede eller en transmitter, der opfanger lyden fra f.eks. dit TV. I offentlige rum er der lovpligtige krav om teleslynger for hørehæmmede, men hjemme i den private bolig, kan en teleslynge også være yderst praktisk og en kæmpe hjælp. Brugeren kan selv justere lyden for det indkomne signal og skal derfor ikke skændes med resten af familien om lydstyrken på fjernsynet. Se endvidere denne YouTube video (på engelsk). 

Streamer til høreapparat 

I vores sortiment tilbyder vi også et udvalg af TV-streamere, der tilsluttes dit fjernsyn eller anden lydkilde, enten via kabel eller Bluetooth, og formidler lyden direkte og uden forsinkelse videre til dine høreapparater. Nogle af streamerne har en tilhørende app, så du kan bruge din mobil som fjernbetjening for streamer-enheden. Se de forskellige streaming-muligheder i kategorien! 

Har du ikke høreapparat/CI? 

Har du ikke et høreapparat eller cohlear implantat, men har du fortsat brug for lidt ekstra hjælp til at høre lyden fra fjernsynet? Flere af løsningerne byder på en modtager med hørebøjle, eller mulighed for at tilslutte høretelefoner til selve transmitteren. Du får dermed bragt lyden direkte ind i øret og kan via modtageren eller transmitteren justere for lydstyrken uafhængigt af lydstyrken på dit TV.
Echo 2,4 TV-sender er f.eks. en løsning, der inkluderer både en sender og en modtager med hørebøjle. Du kan justere lydstyrken direkte på hørebøjlen og systemet giver endda yderligere mulighed for at høre andet samtale i rummet. 

Stor bevægefrihed 

De forskellige løsninger og muligheder til dit høreapparat/CI har én ting til fælles – de giver dig stor bevægefrihed! Du er ikke forbundet via en masse kabler og kan frit gå ud i køkkenet efter en kop kaffe midt i udsendelsen. De digitale streamere byder ofte på en god rækkevidde på ca. 30 m, så du fortsat kan høre lyden fra udsendelsen. Teleslyngerne giver et mere begrænset område alt efter, hvor kablet er lagt ud, og du mister evt. Lydforbindelsen, når du bevæger dig væk fra området.