Velkommen til offentlige kunder

Leverandør til det offentlige

Som offentlig kunde kan du og din kommune få login til vores hjemmeside med adgang til jeres udvalgte produkter og unikke priser. Kontakt os på info@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 for at lave prisaftale og få login. Du kan også benytte kontaktformularen nederst på siden.

Tonax er høreteknisk leverandør til Undervisningsministeriet samt en lang række kommuner i hele landet. Ud over høretekniske hjælpemidler er vi specialiseret i rumakustik og lydmiljøer. Vores produkter og services bevilges fx efter Folkeskoleloven, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt Servicelovens §112 og §116.

Bevillinger af høreteknik i skole, på jobbet og i hjemmet

Vi har høretekniske løsninger til alle med høre- og lydudforinger og til alle livets forskellige faser og situationer.

Høretekniske hjælpemidler i hjemmet

Vi samarbejder med kommuner og kommunikationscentre i det meste af Danmark omkring levering og installation af høretekniske hjælpemidler efter servicelovens §112. Vi har 9 dygtige hørerteknikere, som dækker hele landet. Vores høreteknikere og organisation har stor viden om hørelse, høreappaerater, CI og hvilke hjælpemidler, der bedst muligt kan hjælpe mennesker med høre- og lydudfordringer i dagloglivets mange situationer.

Vi er en uvildig forhandler af alle høretekniske produkter på markedet. Det betyder, at vi har det bredest mulige produktudvalg og at vi vælger hjælpemiddel udfra Kommunens/kommunikationscentrets vejledning og ønske – og naturligvis med fokus på borgerens specifikke behov. Vi er derfor meget opmærksomme på det mandat vi arbejder på fra kommunerne med henblik på at afhjælpe og ikke overkompencere. Vi udfører vores arbejde i tæt samarbejde med sagsbehandlere og hørekonsulenter i kommunerne.

Hvis din kommune ikke allerede har aftale med os, så kontakt os meget gerne for prisaftale og login på info@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29. Du kan også benytte kontaktformularen nederst på siden.

Se vores store udvalg af høretekniske produkter til hjemmet her

Høretekniske hjælpemidler på jobbet

Tonax samarbejder med jobcentre i hele landet omkring erhvervsaktive og erhvervssøgende med hørenedsættelse eller andre lydudfordringer. Vi arbejder udfra bevillinger under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og har et tæt samarbejde med nøglemedarbejdere og sagsbehandlere på landets jobcentre. Vi samarbejder også tæt med hørekonsulenter, såfremt jobcentret benytter sig af konsulentbistand fra et kommunikationscenter.

Vi har et helhedsorienteret syn på hørenedsættelse og andre lydudfordringer. Defor tilbyder vi både høreteknisk hjælp samt akustik- og lydforbedring. Det betyder også at vi kan løse så godt som alle arbejdsmæssige udfordringer centreret omkring lyd – enten med høretekniske hjælpemidler eller med lydregulering og akustikforbedring – eller med en kombination af begge.

I mange tilfælde skal lyden (fx tale) forstærkes, mens støjen skal træde i baggrunden eller dæmpes. Andre gange er det en varslingsløsning eller en visuel indikation, der skal kompenese for et høretab/døvhed. Vores dygtige høreteknikere og akustikkonsulenter besøger borgerens arbejdsplads og giver efterfølgende en tilbagemelding til jobcentret på anbefalet løsning.

Vi stiller altid hørertekniske hjælpemidler til rådighed i en afprøvningsperiode, så borger kan afprøve effekten i hverdagen, inden jobcentret beslutter om hjælpemidlet skal bevilges.

Jobcentret er altid velkommen til at kontakte os med konkrete spørgsmål eller ønske om et møde. Send en mail eller giv os et kald: info@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29. Du kan også benytte kontaktformularen nederst på siden.

Se også meget gerne et udvalg af vores mange høretekniske hjælpemidler til erhvervsaktive her

Høretekniske hjælpemidler i skole og uddannelse

Tonax er fast leverandør til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK) under Undervisningsministeriet. Det betyder, at vi leverer høretekniske hjælpemidler til elever og studerende med hørenedsættelse i alle landets fri- og privatskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, videregående udannelser mfl.

Vi er leverer derudover høretekniske hjælpemidler i en lang række af landets kommuner til elever i folkeskoler bevilget efter Folkesloleloven.

Vi har er således den høretekniske leverandør med størst og bredest viden og erfaring i forhold til løsninger til elever og studerende med høreudfordringer.  Uanset høretabets karakter, mærket på høreappart/CI, elevens alder og skolens undervisningsform, så finder vi en løsning, der forstærker og forbedrer lyden, så den høreudfordrede elev kan høre sin lærer og medstuderende. 

Vi foretager altid afprøvninger på skolen, indtil vi i samarbejde med eleven, skolen og hørepædagogen har fundet den bedste løsning til den enkelte elev – fordi høretab er individuelt og valget af udstyr derfor også er forskelligt fra elev til elev.

Vi gør meget ud af at have det bredest mulige produktudvalg af høreteknik til undervisningsbrug og forhandler derfor alle relevante mærker og typer af høreteknik fra firmaer som Phonak, Oticon, ListenTechnolgies, Vestfold Audio, Audinor, Williams AV mfl. På den måde finder vi altid frem til den rette en lyd og funktionalitet i den enkelte situation og til det den enkelte elev.

PPR, hørekonsulenter og skoler er altid velkommen til at kontakte os med konkrete spørgsmål eller ønske om et møde. Send en mail eller giv os et kald: info@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29. Du kan også benytte kontaktformularen nederst på siden.

Se også meget gerne vores store sortiment af høretekniske hjælpemidler til undervisning her. 

 

SPS systemet – statens uddannelser

Er du fra en skole eller uddannelsesinstitution kan du få mere viden om vores aftale med Undervisningsminuisteriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) her. Vi guider dig blandt andet til ansøgninger via SPS systemet.

Undervisningsministerier bevilger støtte til elever og studerende med hørenedsættelse, døvhed eller andre lydudfordringer på alle de statsstøttede skoler: fri- , privat- og efterskoler, alle typer af ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser samt FGU, AVU, FVU, TAMU, AMU mfl. 

Den pågældende skole kan ansøge om høreteknisk udstyr til den enkelte studerende via SPS systemet. Undervisningsministeriet behandler ansøgningen på baggrund af en høreteknisk afklaring foretaget af Tonax’ høretekniske konsulenter.

Læs mere om høretekniske hjælpemidler via SPS systemet

Catchbox trådløs mikrofon til at kaste rundt mellem deltagerne. Egnet for hørehæmmede da Catchboxen kan kobles til høreappart/-implantat.

Akustikregulering – bevilget af Jobcentret

Mange Jobcentre er glade for, at Tonax har et helhedssyn på lydudfordringer, og derfor både kan levere høreteknik og akustikløsninger.

Lydudfordringer på jobbet kan nemlig ikke altid løses med forstærkning af lyden via høretekniske hjælpemidler. Ofte er den almindelige dagligdags støj på arbejdspladsen et lige så stort problem for mennesker med høreudfordringer. Mange der taler på én gang og en dårlig akustik og rumklang er udfordrende for de fleste mennesker. Men for hørehæmmede eller folk, der lider af lydfølsomhed (læs mere om lydfølsomhed her), kan det være næsten umuligt at arbejde i sådanne støjende omgivelser.

Når vi arbejder på vegne af jobcentre, er vi altid opmærksomme på hvilket mandat, vi handler ud fra. Vi foreslår en løsning, der kompenserer problemet – hverken mere eller mindre. Vi er opmærkesomme på, om arbejdspladsen selv lever op til sit arbejdsmiljøansvar. Vi samarbejder tæt med den enkelte sagsbehandler omkring, hvornår og hvorvidt, der er grundlag for en bevilling af akustikregulering. Læs mere om akustikregulering her

Uafhængig leverandør af høretekniske hjælpemidler

I Tonax kalder vi os en uafhængig samarbejdspartner for kommuner, jobcentre, Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) mfl. Vi er uafhængige, fordi vi har produkter fra stort set alle producenter af høreteknik på vores hylder.

Vi rådgiver ikke med ønske om at sælge et bestemt produkt eller produktmærke. Vi rådgiver altid med udgangspunkt i brugerens specifikke behov!

Vi samarbejder med det offentlige i hele Danmark

Undervisningsministeriet, Kommuner og Jobcentre. Vi udfører bevillingsopgaver for det offentlige inden for både høretekniske hjælpemidler og akustikregulering.

Send en besked til os

Har du spørgsmål? Brug for råd og vejledning? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os