Høreteknik til undervisning

Vi tilbyder en lang række forskellige produktløsninger til brug i undervisningen særligt for hørehæmmede elever og studerende. Hjælpemidlerne har fokus på at forstærke tale, reducere baggrundsstøj og levere lyden trådløst direkte til den pågældende elev.


Kvalitetsprodukter til undervisningsbrug 

For hørehæmmede elever og studerende kan undervisningen ofte være en udfordrende disciplin, hvor det kan være svært at høre ordentligt, hvad der bliver sagt. Ofte har klasselokalerne dårlig akustik, der er meget baggrundsstøj og underviseren står på afstand. Selv det bedste høreapparat måler sig til tider ikke med omgivelserne.
Derfor tilbyder vi en masse forskellige produktløsninger til brug i undervisningen særligt for hørehæmmede elever og studerende. Hjælpemidlerne har fokus på at forstærke tale, reducere baggrundsstøj og levere lyden trådløst direkte til den pågældende elev.
Produkterne indgår i forskellige serier, hvor alle produkterne indenfor den samme serie kan kobles sammen og bruges kombineret med hinanden. Oftest vil systemerne fungere ved hjælp af forskellige mikrofoner (sendere) og en eller anden form for modtager. 

Modtagere for hørehæmmede 

Serierne byder på forskellige former for modtagere til at opfange transmissionen fra de forskellige indsatte mikrofoner. For hørehæmmede elever og studerende med høreapparat/CI, er der således mulighed for at få lyden leveret direkte ind i høreapparatet. På denne måde overvindes al baggrundsstøj og afstand, og den pågældende elev får den rene, klare lyd direkte ind i øret. Roger-serien byder på modtagere, der kobles direkte på høreapparatet. Dette er en meget diskret løsning, og den pågældende elev mærker ikke yderligere til modtageren. En modtager kan også være en halsslynge, som bæres rundt om halsen. Har elevens høreapparat/cochlear implantat telespole, vil lyden kunne opfanges via halsslyngen og sendes direkte ind i høreapparatet/CI.
For elever og studerende uden personligt høreteknisk udstyr, findes der naturligvis også modtagere, der kan bruges sammen med høretelefoner. 

Mikrofoner til undervisningsbrug 

Vi byder på mange forskellige slags mikrofoner til forskellige formål og med forskellige features. Mikrofonerne har til formål at forstærke talen og transmittere denne trådløst og ufortrødent videre til den eller de pågældende elever, som har svært ved at høre.
Underviseren har først og fremmest brug for at kunne blive hørt af alle elever. Vi byder på en kategori for lærermikrofoner, der giver læreren den nødvendige forstærkning af sin fortælling. Underviseren skal naturligvis kunne bevæge sig frit rundt og have hænderne fri til undervisningen, hvorfor lærermikrofonerne oftest bæres rundt om halsen, klipses på tøjet eller lægges på katederet. En lærermikrofon har ikke kun den kæmpe fordel, at den transmitterer underviserens tale, men hjælper samtidigt læreren med at spare på stemmen. Der er ingen grund til at råbe og underviseren kan holde et normalt stemmeleje. Efter mange timers undervisning kan dette bestemt mærkes.
Mikrofonerne kan endvidere være dedikerede elevmikrofoner, som enten kan gå på omgang, eller gøre brug af et komplet klassesæt, så alle elever har en mikrofon.
Vi byder også på forskellige mikrofoner, der er særlig egnet til gruppearbejde. Ved gruppearbejde kommer talen fra forskellige retninger og bliver nemmest opfanget ved en bordmikrofon, som ligger centralt for alle deltagerne.

Højtalere til brug i undervisningen 

Det kan gøre en verden til forskel at indsætte en god højtaler i klasselokalet til brug i undervisningen. Herved får alle elever og studerende glæde af den forstærkede lyd, og ikke kun de elever, der har modtagere koblet til mikrofonerne. Et godt lydsystem gør, at alle elever kan høre undervisningen og langt bedre holde fokus. Dette kommer også elever og studerende med koncentrationsvanskeligheder til gode. Selv eleverne på bagerste række kan nu tydeligt høre, hvad der bliver sagt og går ikke glip af vigtig information.