Teleslyngekabel og -tilbehør

Her finder du alt, hvad du skal bruge til at gøre dit teleslyngeanlæg komplet. Kategorien byder på teleslyngekabler, montering samt en masse tilbehør til de forskellige teleslyngesystemer, f.eks. mikrofoner, højtalere, teleslyngeskilte, teleslyngemodtagere, målesystemer m.m. Tag et kig omkring og kontakt os, hvis du har det mindste spørgsmål. Vi hjælper meget gerne med at finde det passende udstyr til dig! 


Teleslyngeskilte 

Et teleslyngeanlæg er ikke nødvendigvis synligt for det blotte øje, og det er derfor nødvendigt, at du gør brugerne opmærksom på, at det er til stede. For at gøre opmærksom på, at der er et teleslyngeanlæg til stede til frit brug, findes der dedikerede skilte med det internationale T-sign. Dette tegn er kendt af hørehæmmede, og de er dermed klar over, at de skal slå telespole-funktionen i deres høreapparat/CI til, så de kan lytte via teleslyngen. Sådan kan hørehæmmede lytte på lige fod med andre og få lyden bragt direkte ind i ørerne.
Vi byder på skilte af forskellige typer samt størrelse. F.eks. teleslyngeskilte på plastark med transparent klæbemiddel, så den kan monteres på glas/vinduer. Vi byder også på et lysende T-sign-skilt, der med lys indikerer, ikke blot at der er et teleslyngeanlæg til stede, men lyset indikerer også, om det er funktionsdygtigt, eller om der er fejl på systemet. Dette gør det endvidere nemt for teknikere eller viceværter, at sikre teleslyngens funktionalitet.    

Målesystemer 

Vi byder på forskellige målesystemer, der er med til at sikre, at et teleslyngesystem fungerer korrekt. Systemerne er bærbare, nemme i brug onsite og overflødiggører et teknikerbesøg. Du kan teste for metaltab, feltstyrke, baggrundsstøj og frekvensrespons, som er påkrævet for at sikre korrekt funktion af et teleslyngeanlæg. 

Mikrofoner/højtalere 

Her i tilbehørskategorien kan du finde forskellige mikrofoner og højtalere, som hører til TalkPerfect serien. TalkPerfect er et teleslyngesystem egnet til små områder f.eks. skranke og receptioner, men er endvidere særlig egnet til skranke med glasvæg imellem kunden og den ansatte. Glasvæggen kan gøre det svært at kommunikere, hvorfor serien byder på forskellige mikrofoner og højtalere, til at bringe lyden videre til den anden side af glasvæggen. 

Teleslyngekabler og montering 

Vi byder naturligvis på et udvalg af forskellige teleslyngekabler, så du kan få installeret et kablet, der passer bedst til omgivelserne. I kategorien kan du finde fladkabler, der er særlig egnet til at lægge under gulvbelægninger såsom tæpper, træ, laminat, fliser eller linoleum. Vi byder endvidere på teleslyngekabler, der er særlig egnet til nedlægning i beton eller afretningslag. Udover selve kablerne kan du i kategorien yderligere finde passende tilbehør til kablerne såsom advarselstape og beskyttelsestape. 

Men hvad hvis man ikke har høreapparat/cochlear implantat? 

Teleslyngeanlæg gør det muligt for hørehæmmede at modtage lyden via deres høreapparater/CI med telespole. Men hvad hvis man lider af høretab, men ikke har noget personligt høreteknisk hjælpemiddel? Vi byder på modtagere, der opfanger lyden fra de installerede teleslynger og bringer lyden videre til dig via høretelefoner. Sådan bliver unødvendig baggrundsstøj sorteret fra, og du får den rene lyd bragt direkte ind i øresneglen. 

Tag et kig rundt i kategorien og find det passende tilbehør! Har du spørgsmål, hjælper vi dig meget gerne videre.