Tonax deltager i debatten om den svære overgang for unge med hørenedsættelse

Castberggård afholdt d. 21. marts konference om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for unge med nedsat hørelse. Dette er et tema, der ligger Tonax nært, hvorfor ikke mindre end 5 af vores høreteknikere indenfor skoleområdet deltog i konferencen – både for at lære mere om temaet og for at bidrage med deres perspektiver om emnet.

Hvordan kan vi sikre, at de unge mennesker med nedsat hørelse får en bedre overgang, når de tager springet fra grundskole til ungdomsuddannelse? Dette var spørgsmålet, der blev debatteret på konferencen. I dag er der nemlig ingen automatisk overlevering fra den gamle til den nye uddannelsesinstitution eller til de fagprofessionelle, der har den daglige kontakt med de studerende. Det kan være intimiderende nok for unge, når de skal bevæge sig ud i noget nyt, men det at have en hørenedsættelse kan gøre det ekstra udfordrende. Hvordan kan vi klæde dem bedre på til denne rejse?

Arrangøren af konferencen er Castberggård, der er et Job- og Udviklingscenter, som arbejder målrettet med en aktiv beskæftigelsesindsats for døve og personer med nedsat hørelse. Konferencen havde en masse spændende gæstetalere samt paneldeltagere, der hver især bidrog med deres viden og erfaring om temaet – og ikke mindst de unge selv!

Tonax takker for et rigtig godt arrangement og gik hjem med en masse spændende vidensudveksling i bagagen samt en fortsat brændende motivation for at hjælpe de unge mennesker!

Del denne artikel