Teleslynger er lovpligtige

Den danske lovgivning (Bygningsreglementet BR18 §218) foreskriver lovpligtig installation af teleslynger i alle offentlige forsamlingslokaler. Derudover har den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) udviklet et sæt kriterier, som specificerer den mindste acceptable standard, som ethvert teleslyngesystem skal fungere efter.

Ampetronic er med til at sikre rettighederne for mennesker, der oplever høretab, fordi teleslyngesystemerne har en ydeevne, der lever op til kravene i IEC 62489-1 og IEC 60118-4, som er fastsat af International Electrotechnical Commission (IEC)

Hvis Ampetronic teleslyngeanlæg installeres og bruges korrekt, vil de konsekvent opfylde eller overgå ydeevnestandarderne IEC 62489-1 og IEC 60118-4.

IEC 60118-4

Kriterierne fastsat i standarden IEC-60118-4 sikrer:

  • Lav magnetisk baggrundsstøj for forståelighed og komfort
  • Korrekt feltstyrkeindstilling af et passende signalniveau
  • Jævn feltstyrke for at sikre ensartet signal
  • Flad frekvensrespons, som er afgørende for at bevare forståeligheden

IEC 62489-1

IEC har også udgivet IEC 62489-1 Standarden, som fastlægger, hvordan ydeevnen af ​​en forstærker måles. “…Denne standard har til formål at fremme nøjagtig og ensartet præsentation af fabrikantens specifikationer, som kan verificeres ved standardiserede målemetoder. Den er beregnet til typeprøvning.“

Strøm: IEC 62489-1 kræver en måling af kapacitet med rigtige signaler og reelle belastninger. Det er ikke længere acceptabelt at angive strømme for øjeblikkelige peaks, som ‘peak to peak’ målinger, kapacitet ved meget lave frekvenser eller kapacitet med urealistiske (ikke-induktive/kortslutnings) belastninger.

Spænding: Standarden kræver en spændingsmåling, når enheden rent faktisk leverer et meningsfuldt signal til en rigtig teleslynge. Ikke specificeret som top til top, øjeblikkelig eller målt ved lave belastninger eller med kontinuerlige sinusbølgesignaler, som det nogle gange er tilfældet i dag.

Områdedækning: IEC 62489-1 inkluderer en måde at angive områdedækning for et område eller perimetersløjfe for rum med 1:1 og 3:1 billedformat. Mens arealdækning er en meget kompleks affære, og værdierne i virkeligheden vil være meget lavere ved tilstedeværelse af metalstrukturer ved hjælp af MultiLoop™-løsninger, giver referencemetoden en rimelig sammenligning mellem udstyr.

For at sikre, at du lever op til kravene og får den nødvendige kvalitet, bør du altid købe forstærkere, der er IEC 62489-1-kompatible.

Se vores store udvalg af Ampetronic teleslyngeanlæg 

Tilbage til teleslynger og intercom