Medarbejder med høretab får sit eget glaskontor

Tonax har et rigtig godt samarbejde med mange kommuner og hjælper i jobsager, for at give borgere med nedsat hørelse de bedste forudsætninger for at varetage deres job.

I denne jobsag drejede det sig om en ansat med høreskade, der var generet af de mange lyde, der gør sig gældende for åbne kontorlandskaber. Det var svært for den pågældende at koncentrere sig og udføre sit arbejde. Det specielle høretekniske udstyr, som den ansatte benyttede, kunne ikke kombineres med støjreducerende høretelefoner.

Transparent afskærmning og akustikregulering

Løsningen blev et glaskontor, der afskærmer de mange generende lyde, uden komplet at isolere den ansatte fra sine kollegaer. Glasvæggen er holdt i samme stil, som resten af rummets indretning og syner som en naturlig del af indretningen.

Kontorafsnittet har yderligere fået akustikbilleder på væggen, som absorberer lydbølger, hvilket reducerer efterklangen og forbedrer taleforståelsen i rummet.

Nu kan den ansatte igen koncentrere sig om arbejdet for hånden og varetage sit arbejde på lige fod med alle andre ansatte.