SPS - alt det praktiske

HVAD ER SPS?

SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk Støtte. Den specialpædagogiske støtte skal sikre, at du som fx døv, hørehæmmet, blind, fysisk handicappet eller ordblind kan uddanne dig på lige fod med alle andre.

Støtten gives i form af hjælpemidler, der gør det muligt for dig at følge undervisningen, evt. praktik og gå til eksamen. Eksempler på høretekniske hjælpemidler er kommunikationssystemer til lydforstærkning i klassen, mikrofoner til lydforstærkning i gruppe- og projektarbejde mv.

Den specialpædagogiske støtteordning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet. Læs mere på: www.spsu.dk

HVORDAN FÅR JEG STØTTE?

Du kan søge støtte via din uddannelsesinstitution. Kontakt SPS-vejlederen eller studievejlederen på din uddannelse.

Du kan søge støtte så snart, du er optaget på din skole eller uddannelsesinstitution. Jo før du kontakter studievejlederen jo bedre. På den måde kan vi sikre os, at vi har udstyret klar til dig, og at du er fortrolig med det allerede på din første skoledag.

GUIDE TIL SPS VEJLEDEREN

Tonax er fast leverandør til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Det betyder at STUK anvender Tonax til alle opgaver vedr. høretekniske hjælpemidler til SPS-støttede skoler i hele landet.

Vores medarbejdere har mange års erfaring i at samarbejde med STUK om at hjælpe studerende med at få den bedst mulige adgang til lyd i undervisningssituationer, projektarbejdssituationer og praktiksituationer.

I er altid meget velkommen til at kontakte vores administration på tlf. 86898029 eller info@tonax.dk for råd og vejledning vedr. ansøgning og bevilling til jeres studerende. Vi gør dog opmærksom på, at det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der administrerer og behandler alle ansøgninger.

ANSØGNING, BEVILLING OG REFUSION

Ved behov for støtte skal du som vejleder ansøge hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Læs mere via siden: spsu.dk/for-sps-ansvarlige. Siden er specielt til SPS-vejledere og kræver login.

  1. Ansøg om en høretekniske udredning
    Det første du skal gøre, er at ansøge om en høreteknisk udredning til den studerende. Så snart du modtager bevillingen på den høretekniske udredning kan processen gå i gang, og vi aftaler en dato, hvor en af vores tekniske konsulenter mødes med den studerende og SPS-vejlederen (eller lignende ansvarsperson på skolen) for at påbegynde afklaringen og afprøvningen af de høretekniske hjælpemidler.
  2. Ansøg om høretekniske hjælpemidler
    Når udredningsarbejdet er færdigt, sender Tonax en skriftlig udredning samt et tilbud med de pågældende udvalgte produkter til SPS-vejlederen/Skolen. Herefter kan skolen ansøge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om bevilling af det pågældende udstyr.
  3. Betaling og refusion
    Bevillingen kommer oftest hurtigt fra Styrelsen, og derefter fakturerer Tonax beløbet til skolen/uddannelsesstedet. Skolen kan med det samme søge refusion for det betalte beløb, og det fulde bevilgede beløb refunderes til skolen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolen har således ingen udgifter forbundet med at modtage høretekniske hjælpemidler til en elev med hørenedsættelse.

Samarbejde med Hørekonsulenter og PPR
Tonax har et godt og tæt samarbejde med PPR og hørekonsulenter i hele landet vedrørende elever og studerende med hørenedsættelse. Hvis eleven går på fri-, privat- eller efterskole kan man kontakte PPR i sin kommune for pædagogisk hjælp. Hvis den studerende går på en uddannelse efter grundskoleniveau (fx ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse), er det STUK, der bevilger den pædagogisk støtte via SPS systemet. Således kan der både bevilges hørepædagogisk og høreteknisk støtte til en elev/studerende og fagpersonerne vil så samarbejde om at hjælpe den studerende bedst muligt både pædagogisk og høreteknisk.