Listen Technologies, ListenTALK Transceiver - kombineret mikrofon og modtager

Listen Technologies logo
Varenummer (SKU): 263500

Kontakt os

ListenTALK Education er en transceiver, der kan bruges til samtale, undervisning mm.

Den er yderst velegnet til folk med hørevanskeligheder, fordi den samme enhed både modtager lyd og sender lyd. I undervisningssituationer kan den således  anvendes både som lærermikrofon, som elevmikrofon (med push to talk) samt som modtager ikoblet halsteleslynge eller kombineret med høreappartsspecifik streamer.

En yderligere fordel i undervisningssituationer er, at alle studerende  (også dem, der ikke er hørehæmmede) kan bruge deres sender til samtidig at modtage lyden. De kan altså både trykke “push to talk”, når de skal sige noget, og de kan samtidig isætte et par helt almindelige høretelefoner til enheden og lytte med. Derfor benyttes ListenTalk ikke kun til undervisning og møder i klasser/forsamlinger med hørehæmmede personer, men også til to-sprogede, folk med koncentrationsvanskeligheder mv., som har brug for at få lyden lidt tættere på.

Lydstyrken kan justeres på hver enkel enhed afhængig af modtagers behov for forstærkning.