God lyd i skolen

God lyd i skolen er afgørende for indlæringen

Eleverne hvisker og snakker i krogene. Udsugningsanlægget og projektoren støjer. Stole, tasker og penalhuse skramler! Støj i klassen udfordrer i særlig grad høreapparats- og CI-brugere.

Det er helt afgørende for indlæringen, at eleven kan høre, hvad læreren siger. Men eleven med høretab må heller ikke gå glip af de andre elevers stemmer samt lyd fra fx filmklip.

Der er heldigvis god hjælp at hente! Tonax tilbyder en bred vifte af lydanlæg målrettet elever med hørenedsættelse. Og vi installerer også lydanlæg og foretager akustikmontering til gavn for hele klassen og dens lærere!

Vi måler efterklangstid i klasselokalet og foretager den nødvendige lyd- og akustikregulering.

Hvilke løsninger findes der til børn med hørenedsættelse?
Akustikforbedring i skoler – Rådgivning. Regulering. Montering

Akustik i skoler og daginstitutioner

Støj og dårlig akustik er en stor udfordring i mange af landets institutioner og skoler. De dårlige akustiske forhold påvirker børnenes koncentration og indlæringsevne. Dårlig akustik forringer arbejdsmiljøet for både børn og voksne. Med overskuelige akustiktiltag forbedres lydmiljøet mærkbart.

Tonax lydudstyr hjælper elever på Ullerup Bæk Skolen i Fredericia

Fredericia Dagblad bragte den 2. januar 2020 en artikel om 3 hørehæmmede børn, som klarer sig godt i almindelige klasser på Ullerupbæk Skolen i Fredericia.

Vi er stolte af at fortælle, at lydudstyret i klasserne er leveret af Tonax. Og det er ikke kun klasserne med hørehæmmede, der har glæde af dette specialudstyr! Skolerne i Ullerup Bæk distriktet er så glade for lydudstyret, at mere end 30 af deres klasser nu har fået installeret samme lydudstyr. Se artiklen her eller kontakt os for mere info om soundfield lyd, der sikrer at lærerens stemme har samme lydniveau alle steder i klasselokalet.

Grib chancen med Catchbox

Bring sjov og leg ind i undervisning, i institutionen eller i mødelokalet med vores nye innovative Catchbox produkter. Catchbox er en ny trådløs mikrofon, som kan kobles på et personligt høreteknisk udstyr eller til et lokales højtaler. Mikrofonen kan kastes fra deltager til deltager og kan tåle at blive tabt og er derfor perfekt egnet til brug for både store og små.

Mikrofonens mulighed for at blive kastet med giver mulighed for leg blandt deltagerne. Den kan medfører en lettere stemning i lokalet og vende et høretab til noget positivt, som både børn og voksne kan stå sammen om.

Gruppearbejde i skolen

Eleverne inddrages i stigende grad i undervisningen. De arbejder i projektgrupper, og de lærer at arbejde i teams og indgå i faglige og sociale sammenhænge.

For en elev med høretab er det af stor betydning også at være i stand til at deltage aktivt i alt det skolearbejde, der sker uden for den fælles klasseundervisning. Tonax tilbyder flere gode kommunikationsprodukter til gruppearbejde!