Gruppearbejde i undervisning

Bliv kompenseret lydmæssigt

En meget væsentlig del af undervisningen på landets skoler og undervisningsinstitutioner foregår som gruppe- og projektarbejde. Her fungerer læreren som sparringspartner og coach, mens eleverne i fællesskab undersøger et emne eller en problemstilling, finder frem til løsninger samt efterfølgende underviser hinanden i deres processer og opnåede resultater.

Sådanne undervisningsformer er meget vigtige for læringen, dialogen og for stærke sociale og faglige fællesskaber og kundskaber. Men det kan være udfordrende for elever med hørenedsættelse at følge med i dialogen og diskussionerne blandt de medstuderende i gruppesammenhænge, hvis de ikke bliver kompenseret lydmæssigt.

I Tonax ser vi et øget fokus på, at elever med hørenedsættelse også skal kompenseres lydmæssigt i den del af undervisningen, der foregår uden for den traditionelle klasseundervisning.

Der findes en række gode og nemme løsninger til gruppearbejde, som eleven med hørenedsættelse selv kan aktivere og anvende i en hvilken som helst gruppearbejdssituation.