Hvordan virker en teleslynge ?

En teleslynge skaber tilgængelighed for mennesker med hørenedsættelse

Et teleslyngesystem er et tilgængelighedsprodukt, der sikrer at mennesker med høreapparat kan høre, hvad der bliver sagt i forsamlingslokaler så som kirker, biografer, teater, kulturhuse, foredragssale, ved skranker, receptioner mv.

Sådan virker et telelsyngesystem

Teleslyngesystemet er designet til at forbinde høreapparatet med lyden fra en person, der taler i en mikrofon. På den måde sendes talen direkte til høreapparatet via et magnetisk trådløst signal fra teleslyngen. Høreapparatet skal have telespolefunktion (“T”) indbygget og aktiveret for at opfange lyden.

Et teleslyngeanlæg består af en mikrofon, der opfanger ordene, der bliver talt, samt en forstærker og kabel.

Kablet placeres i omkredsen af et rum eller i et mindre defineret område som fx en skranke eller butikskasse. Lyden sendes fra talerens mikrofon og gennem teleslyngeforstærkeren, som driver en strøm ud i teleslyngekablet. Teleslyngekablet skaber en magnetisk spænding, som sender lyden til høreapparatets telespole.

Hvad er fordelene ved et teleslyngesystem?

Teleslyngesystemet sikrer tilgængelighed for mennesker med et hørehandicap, hvilket også er årsagen til, at der er lovkrav om teleslyngesystemer i alle offentlige forsamlingslokaler. Men også private butikker, lægehuse mv. installerer teleslyngeanlæg for at sikre tilgængeligheden for deres kunder.

Teleslyngesystemet hjælper med at reducere distraherende baggrundsstøj og forstærker lyden fra den talende …?. En anden fordel ved teleslyngen er, at man ikke skal tilføje ekstra udstyr til sine høreapparater, men lyden, der modtages, går direkte ind i høreapparaterne. Derudover kan en teleslynge også være til stor gavn, hvis høreapparatsbrugeren er et godt stykke fra en taler i et stort rum.

Teleslynger er meget diskrete og koster ikke noget ekstra for en høreapparatsbruger. Teleslyngen virker lige godt, ligegyldigt hvor mange høreapparatsbrugere, der bruger systemet samtidig.

Læs mere om Lovkrav og Teleslyngestandarder

Tilbage til teleslynger og Intercom