Audinor EDU 3.0 skolesystem, "8+1" komplet

Audinor Logo
Varenummer (SKU): 143049

Kontakt os

Der kan være mange lydmæssige udfordringer ved at gå i skole. Har man et høretab bliver udfordringerne desto større. Udover elever med høretab, kan undervisningen også være problematisk for elever med koncentrationsvanskeligheder eller for to-sprogede-elever, hvis lydforholdende ikke er optimale.

Her kan et trådløst kommunikationssystem være en kæmpe hjælp, så den pågældende elev får den klare tale fra lærerne/pædagogerne bragt direkte ind i øret.
Audinor EDU system 3.0 fremhæver talen og dæmper baggrundsstøjen, så elever med nedsat hørelse eller koncentrationsvanskeligheder bedre kan høre, hvad der bliver sagt. De får mulighed for at deltage i de sociale og faglige fællesskaber på lige fod med deres klassekammerater.

Elevmodtageren kan bruges enten med høretelefoner eller med en halsteleslynge, der sender lyden direkte ind i den pågældendes høreapparat/Cochlear implantat.

Med en trådløs mikrofon på læreren/pædagogen, bliver det lettere for eleven at høre og opretholde koncentrationen over længere tid. Læreren kan kommunikere effektivt med eleven også på afstand, og behøver ikke hæve stemmen for at blive hørt. Med indsats af elevmikrofoner, kan man også høre hvad klassekammeraterne siger.